Harç ve Beton Katkıları - INNO-MIX

Harç ve Beton Katkıları

Filter
 • FOX ADFREEZE FM101FOX ADFREEZE FM101
  • FOX ADFREEZE FM101FOX ADFREEZE FM101
  • FOX ADFREEZE FM101

  • FOX ADFREEZE FM101, Polinaftalin sülfanat ve nitrat tuzu esaslı, özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak, betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı / akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04. 613/ 7 TS EN 934-2 Çizelge 6: Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip C: Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı…
 • FOX ADMENT AIR FM500FOX ADMENT AIR FM500
  • FOX ADMENT AIR FM500FOX ADMENT AIR FM500
  • FOX ADMENT AIR FM500

  • FOX ADMENT AIR FM500 katkısı özelikle istenilen miktarda havanın sürüklenmesi ve bunun muhafaza edilmesine karşı zorlukları ile bilinen beton türlerinde kullanılması ile kararlı, küçük ve yakın aralıkta stabil hava kabarcıkları oluşturarak betona ekstra koruma veren hava sürükleyici bir katkı maddesidir. TS EN 934-2: T5 standardına uygundur.
 • FOX ADMENT FM561FOX ADMENT FM561
  • FOX ADMENT FM561FOX ADMENT FM561
  • FOX ADMENT FM561

  • FOX ADMENT FM561, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süper akıșkanlaștırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3 TS EN 934-2 / Çizelge 11.1 ve 11.2: Priz Geciktirici Yüksek Oranda Su Azaltan/Süper Akıșkanlaștırıcı Beton Katkısı şartlarını sağlar. ASTM C 494 Tip G: Priz Geciktirici Yüksek Oranda Su Azaltıcı…
 • FOX ADMENT FM585
  • FOX ADMENT FM585
  • FOX ADMENT FM585

  • FOX ADMENT FM585, reoplastik özelliği vererek betonun erken ve son dayanımlarını artıran naftalin sülfonat esaslı, yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir. TS EN - 934 - 2 : T 3.1/3.2 standardına uygundur.
 • FOX ADMENT FM716FOX ADMENT FM716
  • FOX ADMENT FM716FOX ADMENT FM716
  • FOX ADMENT FM716

  • FOX ADMENT FM716, betonun erken ve nihai dayanımını geliştiren, naftalin sülfonat esaslı, yüksek oranda su azaltıcı süperakışkanlaştırıcı katkı maddesidir. TS EN - 934 - 2: T11.1/T11.2  standardına uygundur.
 • FOX ADMENT FM777FOX ADMENT FM777
  • FOX ADMENT FM777FOX ADMENT FM777
  • FOX ADMENT FM777

  • FOX ADMENT FM777, Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. Bayındırlık Poz No:04.613/ 1-A3 TS EN 934-2 Çizelge 3.1 ve Çizelge 3.2 = Yüksek Oranda Su Azaltıcı/ Süper akışkanlaştırıcı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip F = Yüksek Oranda Su Azaltıcı Beton Katkısı Standartlarına…
 • FOX ADMENT MS FM290
  • FOX ADMENT MS FM290
  • FOX ADMENT MS FM290

  • FOX ADMENT MS FM290, betonun ara yüzey özelliklerini ve çimento pastasının mikro yapısını iyileştirerek basınç dayanımı, eğilme dayanımı, kırılma mekaniği ve geçirimsizlik gibi mühendislik özelliklerini artıran, normal ve püskürtme betonda kullanılan mineral katkıdır. ASTM C 618, ASTM C-1240/95, AASHTO M 307, CAN/CSA 23,5-M86, standartlarına uygundur.
 • FOX ADMENT NS FM302FOX ADMENT NS FM302
 • FOX ADMENT PC FM300FOX ADMENT PC FM300
  • FOX ADMENT PC FM300FOX ADMENT PC FM300
  • FOX ADMENT PC FM300

  • FOX ADMENT PC FM300, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, dayanıklılığı artıran, erken ve nihai yüksek dayanım sağlarken betonun kıvam kaybını önleyen, Toplam Performans Kontrolü konseptine uygun, hazır beton endüstrisi için geliștirilmiș, yeni ikinci nesil süperakıșkanlaștıncı beton katkı malzemesidir. TS EN 934–2 Çizelge 3.1, 3.2 : Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı ASTM C 494 Tip F: Yüksek…
 • FOX ADMENT PC FM301FOX ADMENT PC FM301
  • FOX ADMENT PC FM301FOX ADMENT PC FM301
  • FOX ADMENT PC FM301

  • FOX ADMENT PC FM301, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesine, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa (TS EN 206-1) gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliștirilmiș, yeni nesil süper akıșkanlaștırıcı beton katkı malzemesidir.yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir. TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2 ve 7: Yüksek Oranda Su…
 • FOX ADMENT PC FM351FOX ADMENT PC FM351
  • FOX ADMENT PC FM351FOX ADMENT PC FM351
  • FOX ADMENT PC FM351

  • FOX ADMENT PC FM351, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir. TS EN 934-2 / Çizelge 3.1, 3.2 ve 7 standardına uygundur.
 • FOX ADMENT PC FM351-ZEFOX ADMENT PC FM351-ZE
  • FOX ADMENT PC FM351-ZEFOX ADMENT PC FM351-ZE
  • FOX ADMENT PC FM351-ZE

  • FOX ADMENT PC FM351-ZE, beton üretimi ile kalıba yerleştirilmesi arasındaki sürenin kısa olduğu prefabrik uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. FOX ADMENT PC FM351-ZE’nin kullanılması ile birlikte betonun işlenebilirliği, dayanım gelişim sürecinin en kısa sürede başlamasını sağlayacak biçimde optimize edilmiştir. FOX ADMENT PC FM351-ZE’nin özel moleküler yapısı su ile reaksiyona giren çimento yüzey alanını arttırarak hidratasyonu hızlandırır. Her koşulda çalışması ve…

End of content

No more pages to load