Kalite Yönetim Politikası,

Yapı Kimyasalları Üretimi gerçekleştiren firmamız;

  • Hammaddeden başlayarak, proses aşamalarında ve nihai üründe kaliteyi ön planda tutarak, ilgili yasa ve tüzüklere uymak. Çevre ile ilgili riskleri belirlemek, değerlendirmek ve kontrolü sağlayarak kaliteli ve çevre dostu ürünler üretmeyi,
  • Çevre ve Kalite ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
  • Kullanılan teknoloji ve yardımcı faktörlerin kalite ve çevresel etkilerini göz önünde tutmayı ve gerekli tüm tedbirleri almayı,
  • Organizasyonun her kademesinde Kalite ve Çevre gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısı sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarına eğitim ve açık iletişim imkânı sağlamayı,
  • Müşterilerinin mevcut ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan kaliteli ve çevreci hizmetleri sunmayı,
  • Tedarikçileri ve müşterileri ile kazan kazandır prensibi ile iş birliği ve güven içerisinde çalışmayı,
  • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı, kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Tüm süreçlerini ve yönetim sistemleri uygulamalarını sürekli olarak iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, gelişime daima açık olmayı
  • Çevreye ve topluma olan duyarlılığı ile örnek olmayı,

               taahhüt etmektedir.