FOX ADMENT PC FM351

FOX ADMENT PC FM351, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesidir.

TS EN 934-2 / Çizelge 3.1, 3.2 ve 7 standardına uygundur.


Download TDS

Açıklama

Kullanım Yerleri

 • Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
 • Hazır beton üretiminde,
 • Kendiliğinden yerleşen ve sıkışan beton üretiminde, sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen, Reodinamik beton üretiminde,
 • 18 – 24 saatlik ve 28 günlük dayanımı yüksek beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

 • Geleneksel süper akışkanlaştırıcılar ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken –nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini artırır.
 • Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.
 • Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.
 • Kalıp sökme süresini minimuma indirir.
 • Ayrışma ve terlemeyi azaltarak, betonun aşınma direncini artırır.
 • Beton karışımlarında düşük su/çimento oranı, erken yüksek dayanım ve terlemeyi azaltma özellikleri sayesinde; reçine bazlı zemin kaplama sistemlerinin yeni beton üzerine uygulanmasındaki süreleri kısaltır.
 • Betonun donma – çözülme döngüsüne karşı dayanıklılığını artırır.
 • Prekast eleman üretiminde kür süre ve sıcaklığını azaltır.
 • Tüm çimento tipleri ile uyumlu olarak çalışır. Malzeme farklılaşmasına karşı az hassasiyet gösterir.
 • Klor içermez.