FOX ADMENT PC FM301

FOX ADMENT PC FM301, polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesine, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa (TS EN 206-1) gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliștirilmiș, yeni nesil süper akıșkanlaștırıcı beton katkı malzemesidir.yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkı maddesidir.

TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2 ve 7:

Yüksek Oranda Su Azaltıcı/Süper akıskanlastırıcı ve Sertleșmeyi Hızlandırıcı Beton Katkısı

ASTM C 494 Tip F:

Yüksek Oranda Su Azaltıcı Beton Katkısı standartlarına uygundur.


Download TDS

Açıklama

Kullanım Yerleri
•    Prekast ve prefabrik beton üretiminde,
•    Kış aylarında erken mukavemet istenilen betonlarda,
•    Şantiye beton dökümlerinde,
•    18 – 24 saatlik ve 28 günlük dayanımı yüksek beton üretiminde,
•    Kendiliğinden yerleșen ve sıkıșan beton üretiminde,
•    Pompasız hazır beton üretimlerinde,
•    Segregasyonsuz, akıcı kıvamlı Reoplastik prekast beton elemanları üretiminde kullanılır.

Avantajları
•    Geleneksel süper akışkanlaştırıcılar (Naftalin Sülfonat veya Melamin Sülfonat) ile kıyaslandığında, üretilen betonun erken-nihai basınç ve çekme dayanımını, çeliğe aderansını ve geçirimsizliğini daha fazla artırır.
•    Betonun karbonatlaşma, klor iyonu atağına karşı direnç, agresif kimyasallara dayanıklılık, rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
•    Düşük su/çimento oranına sahip, ayrışma ve kusma riski az, Reoplastik beton elde edilir.
•    Düşük sıcaklıklarda bile erken yüksek dayanımlı beton üretimini sağlar.
•    Prefabrik beton üretiminde dökme, sıkıştırma ve kürlenme süresini azaltır.
•    Üretimin verimliliğini artırır.
•    Özellikle prefabrik sektörü ve yakın döküm (slump korumasız) hazır beton sektörü ve şantiye beton karışımları için uygundur,
•    En düşük su/çimento oranı ile kendiliğinden yerleşen yüksek kaliteli beton elde edilir.
•    Betonu geçirimsiz yapar,
•    Homojen ve kohesiv beton,
•    Betonda özellikle yüksek erken mukavemet elde edilir,
•    Prekast betonların yüzey görünümü geliștirir,
•    Klor içermez.