FOX ADMENT FM561

FOX ADMENT FM561, naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süper akıșkanlaștırıcı beton katkı malzemesidir.

Bayındırlık Poz No: 04.613/1-A3

TS EN 934-2 / Çizelge 11.1 ve 11.2: Priz Geciktirici Yüksek Oranda Su Azaltan/Süper Akıșkanlaștırıcı Beton Katkısı şartlarını sağlar.

ASTM C 494 Tip G: Priz Geciktirici Yüksek Oranda Su Azaltıcı Süper Akıșkanlaștırıcı Beton Katkısı standardına uygundur.


Download TDS

Açıklama

Kullanım Yerleri

 • Pompasız ve pompalı hazır beton üretimlerinde,
 • Beton nakliyesinin 1 saatten uzun sürdüğü yerlerde,
 • Betonun 200 metreden daha uzak yerlere pompalandığı beton dökümlerinde ya da yüksek yerlere yapılan beton dökümlerinde,
 • Ortam sıcaklığın +40°C’yi geçtiği ve nemin düșük olduğu yerlerdeki beton dökümlerinde,
 • Betonda hidratasyon ısısı kontrolünün istendiği kritik dökümlerde (kütle beton dökümü gibi),
 • Sık donatılı betonarme elemanlara kolay yerleştirilebilen Reoplastik beton üretiminde kullanılır.

Avantajları

 • Katkısız betona göre, su miktarını en az ağırlıkça %12 oranında azaltır.
 • Katkısız betona göre, aynı ișlenebilirlikte daha düşük su/çimento oranı veya aynı su/çimento oranında yüksek ișlenebilirlik ve kolay pompalanabilirlik sağlar.
 • Sıcaklığın beton ișlenebilirliği üzerindeki olumsuz etkilerini minumuma indirir.
 • Uzun bir süre betonun Reoplastik özelliğini korumasını sağlar.
 • Katkısız betona göre, nihai dayanımları artırır.
 • Katkısız betona göre, kalıp ve mastar yüzeylerinde iyileştirme sağlar.
 • Betonun; geçirimsizlik, kalıcılık, büzülme ve sünme gibi diğer mekanik özelliklerini iyileştirir.
 • FOX ADMENT FM561 klor içermez.