You are currently viewing YENİ SERİ: FOX DUALGUM®️

YENİ SERİ: FOX DUALGUM®️

‘’FOX Dualgum®️ serisi yalıtım ürünlerimizi UV ye karşı korumak için özel olarak dizayn edilmiş, kollodial dispersiyon esaslı UV dayanımlı son kat kaplama “FOX MULTIPLUS DUALGUM 1K UV” ürünümüz ürün gamımıza girmiştir.’’

‘’FOX Dualgum®️ serisi yalıtım ürünlerimizin mineral esaslı yüzeylere aderansını arttırmak için özel olarak dizayn edilmiş, solvent bazlı bitüm solüsyon esaslı “FOX MULTIPLUS DUALGUM PRIMER SL” astar ürünümüz ürün gamımıza girmiştir.’’

‘’FOX Dualgum®️ serisi yalıtım ürünlerimizin PVC, TPO gibi geomembranlar üzerinde uygulanmasına imkan veren özel olarak dizayn edilmiş, solvent bazlı, hızlı kürlenen “FOX MULTIPLUS DUALGUM PRIMER 1K DG” astar ürünümüz ürün gamımıza girmiştir.’’