FOX HISTOCRETE HORASAN

Doğal Hidrolik Kireç Esaslı, tüm yapılar için geliştirilmiş dekoratif hazır sıva

Tanımı
FOX HISTOCRETE HORASAN, doğal hidrolik kireç esaslı, tüm yapılar için geliştirilmiş doğal silis agrega, inorganik lifler ve doğal tuğla tozu içeren, çimento içermeyen, kullanıma hazır dekoratif sıvadır.


Download TDS

Açıklama

Kullanım Yerleri

  • Hidrolik özelliklerinden dolayı Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemi sarnıç, su kuyusu, su kemerleri ve hamam yapılarında kullanılmıştır, bu yüzden tarihi yapılarda ve tarihi yapı efekti verilmek istenen yerlerde kullanılabilir.
  • İç ve dış mekân sıva yapımında,
  • Mevcut sıvaların onarımlarında,
  • Doğal taş, tuğla duvar derzlerinin onarımında,
  • Yüzey onarımlarında kullanılır.

Avantajları

  • Karışım içinde homojen bir şekilde dağılmış özel inorganik mineral lifler sayesinde rötresiz bir harç elde edilir. Bu sayede geleneksel harçlar ile aynı mekanizmada çalışarak, uygulanan yüzeyde sürekliliği sağlayan bir onarım elde edilir.
  • Sürekli kontrollü üretim nedeni ile hazır harç kullanılması her projede ayrı ürün kalitesi elde edilmesini sağlar. Sahada hazırlanan harçlarda ise karışım homojenliğini sağlamak son derece güçtür.
  • Suda çözünür tuzlar içermeyen FOX HISTOCRETE HORASAN sıva, tarihi yığma yapıların restorasyonu için önerilebilecek en iyi ürünlerden biridir.
  • Tuğla, kiremit ve benzeri malzemelerin hammaddesi kil (kaolin, illit v.b), kuvars ve feldspat minerallerinin karışımından oluşmaktadır. Bu karışım 600 – 900°C larda ısıtılırsa killer sıcaklık derecelerine ve sahip oldukları mineralojik yapıya bağlı olarak farklı puzolanlık derecelerine sahip olmaktadır (He ve diğerleri). Bu sıcaklıklarda kil minerallerinin yapıları bozulmakta ve amorf alümina silikatlar oluşmaktadır. Bu yapıdan dolayı kalsine edilen killer puzolan özelliğine sahip olmaktadırlar.
  • Asbest içermez, çevre dostudur.

Ek bilgi

Ürün Grubu

TARİHİ ESER TAMİR